خصوصی سازی آموزش و پرورش بزرگترین خیانت است/مظلومیت سند تحول بنیادین

خبرگزاری فارس
عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری به تاریخ ۲۰ آبان ۹۷ با عنوان «خصوصی سازی آموزش و پرورش بزرگترین خیانت است/مظلومیت سند تحول بنیادین» پاسخ اداره کل اموراداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش را جهت تنویر افکار عمومی به استحضارمی رساند؛

 

– با پیگیری های مقام عالی وزارت اجرای سند تحول بنیادین در دستور کار مسئولین امر قرار دارد و در حال انجام است وهم اکنون در سطح ستاد با تشکیل کارگروه های تخصصی و تصویب شش زیر نظام سند تحول با جدیت پیگیری و رصدمی شود .

– با تصویب برنامه زیرنظام ها، اجرایی شدن راهکارهای سند تحول با دقت بیشتری همراه شده است، این برنامه‌ها‌ تا افق ۱۴۰۴ طراحی شده‌اند، بنابراین برنامه‌های اجرایی آن باید در طول برنامه‌ ششم و هفتم توسعه، به مرحله اجرا درآید و با توجه به این که نقشه‌ راه سند تحول نیز به موازات برنامه زیرنظام‌ها تهیه و تنظیم گردیده، لذا همزمان با اجرای برنامه زیر نظام‌ها، مسیر اجرایی شدن متوازن سند تحول هموار خواهد شد.

– در خصوص پاراگراف چهارم موضوع عدم استخدام وزارت آموزش و پرورش در ۵ سال اخیر همان¬گونه که استحضار دارند؛ از سال ۱۳۹۳  تاکنون با پی¬گیری های مستمر مقامات وزارت متبوع مجوز جذب تعداد ۶۶ (شصت و شش) هزار نفر دانشجوی متعهد خدمت و مجوز جذب تعداد ۳۶ (سی وشش) هزار  نفر  از طریق آزمون های استخدامی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور اخذ و افراد قبول شده در آزمون های مربوط، عملاً به عنوان نیروی انسانی ، جذب آموزش و پرورش سراسرکشور گردیده اند.

      خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازمصورت گیرد.