داستان‌نویسی جایگزین پیک نوروزی می‌شود

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش:
?امسال توزیع پیک نوروزی ممنوع است.
?داستان‌نویسی جایگزین پیک نوروزی می‌شود و هفت و نیم میلیون داستان در نوروز امسال تولید خواهد شد.
?داده های این طرح جمع آوری خواهد شد و در سطح کشوری مورد پایش قرار خواهد گرفت.