در حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ جواد مرادی نیا مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی جواد مرادی نیا را به عنوان مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی این وزارتخانه منصوب کرد.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به جواد مرادی نیا آمده است:

نظر به سوابق علمی، فرهنگی و تجربیات اجرایی جنابعالی بنا به پیشنهاد معاون محترم امور فرهنگی به موجب این حکم به سمت «مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی» منصوب می شوید.

امید می رود با استعانت از خداوند متعال و تعامل با نویسندگان، ناشران و اصحاب فرهنگ و هنر و بهره گیری از شخصیت های فرهیخته و صاحب نظر در جهت برنامه ریزی برای تولید، توسعه و ترویج آثار مکتوب، گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش و ترویج کتاب و کتابخوانی با هدف رشد و ارتقاء سطح معرفت، دانش و فرهنگ اسلامی، موفق و موید باشید.