دهقانکار خبر داد: تصویب ساختار نمایشگاه کتاب ٣٢/ کاهش تعداد کمیته‌ها

دهقانکار خبر داد: تصویب ساختار نمایشگاه کتاب 32/ کاهش تعداد کمیته‌ها

دبیر و سخنگوی شورای سیاست‌گذاری سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: در جلسه سوم شورا ساختار جدید نمایشگاه به تصویب رسید و مقرر شد شیوه واگذاری و تفکیک وظایف بخش حاکمیتی و صنف در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با ریاست محسن جوادی؛ رئیس شورا و معاون امور فرهنگی و اعضای شورا روز چهارشنبه(٢۶ دیماه) در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
ایوب دهقانکار؛ سخنگوی شورای سیاست‌گذاری سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با اشاره به موضوعات این جلسه گفت: در ابتدای جلسه گزارشی از جلسه مشترک مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران با شهرداری و شورای عالی ترافیک با ریاست شهردار تهران ارایه شد که درآن طرفین بر همکاری و هم‌افزایی به منظور کاهش بار ترافیکی محدوده مصلی به عنوان محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران تاکید کردند.
وی ادامه داد: در ادامه این جلسه ساختار نمایشگاه مورد بحث و تبادل نظر میان اعضا قرار گرفت و در پایان ساختار جدید نمایشگاه به تصویب رسید. در ساختار جدید تعداد کمیته‌ها از ١٢ به هشت کمیته کاهش پیدا کرد و همچنین تعدادی از بخش‌ها و کارگروه‌ها در یکدیگر ادغام شدند.
دهقانکار تصریح کرد: ضمنا مقرر شد در جلسه آینده شورا، شیوه واگذاری و تفکیک وظایف میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنف نشر بررسی شود.