دولت و مجلس برای رونق اقتصادی نشر، بودجه لازم تخصیص دهند

رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان

دولت و مجلس برای رونق اقتصادی نشر، بودجه لازم تخصیص دهند

تهران -ایرنا- رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان با اشاره به اینکه برای رونق بخشی به اقتصاد نشر باید به رفع تناقض ها پرداخت، از دولت و مجلس شورای اسلامی خواست هنگام تخصیص بودجه به نقش مهم و حیاتی فرهنگ به ویژه حوزه نشر توجه کنند.

‘ محمود آموزگار’ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه حوزه کتاب و ادبیات ایرنا افزود: در کشور ما صنعت نشر نیز جدا از بقیه موارد نیست، توسعه نامتوازن نیز این صنعت را در بر گرفته است .
وی اظهار داشت: تعداد چند برابری ناشران نسبت به کتاب فروشان، تولید حدود ۷۰ هزار عنوان در قبال شمارگان یکهزار نسخه ای، وضعیت نامناسب ترجمه بر تالیف، تمرکز ۷۵ درصدی فعالیت های نشر در تهران و سهم ۲۵ درصدی سایر مناطق کشور از مهمترین مشکلات صنعت نشر است .
آموزگار، تمرکز گرایی فشرده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نقش کمرنگ ادارات کل این وزارتخانه در سایر مناطق، بی توجهی به نقش نهاد های صنفی و استفاده از ظرفیت های آنها با توجه به طبیعت غیرانتفاعی فعالیتشان که براساس کار داوطلبانه انجام می شود و می توانند مطالبات را تنظیم و مدیریت کنند، از دیگر مشکلات برشمرد که باید در جهت برآورده شدن آنها کوشش و چاره جویی شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر به جز دو سه شهرستان، شاهد حضور و فعالیت اتحادیه های ناشران در سایر مناطق کشور نیستیم، ادامه داد: کم توجهی به حقوق مالکیت فکری و به ویژه حقوق پدید آورندگان،سرقت ادبی،کتاب سازی، چاپ زیرزمینی و غیر قانونی از جمله مشکلات مطرح در این حوزه هستند.
رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران تصریح کرد کم توجهی مجلس شورای اسلامی و دولت به حوزه فرهنگ و پنداشتن این حوزه به عنوان محدوده ای غیر لازم و لوکس را می توان از نحوه برخورد این دو نهاد در تخصیص بودجه مشاهده کرد.
به گفته آموزگار، سهم حوزه فرهنگ همواره کمترین بوده است که نیازمند توجه اساسی از سوی مسوولان است .
وی افزود: همچنین ضروریست به برنامه ریزی های حوزه نشر توجه بیشتری شود و کتاب فروشی ها در همه مناطق کشور توسعه یابند.
آموزگار اظهار داشت : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز باید اختیارات بیشتری به ادارات کل استانها تفویض کند و با تامین بودجه کافی زمینه اجرای برنامه ها را فراهم آورد.
وی افزود: باید علاوه بر چند شهری که اتحادیه های صنفی نشر در آنها فعال هستند، در سایر مناطق فعالان نشر اعم از ناشر و کتاب فروش را به تاسیس نهاد صنفی و فعالیت در آن ترغیب کرد. باید نهاد های صنفی را به مشارکت در برنامه ریزی و اجرا دعوت کرد و بستر اتحاد آن ها را برای تشکیلات سراسری حوزه نشر فراهم آورد.