رئیس‌ دانشگاه آزاد: دارندگان رتبه‌های برتر مسابقات بین‌المللی و ربوکاپ استخدام دانشگاه آزاد می‌شوند.

رئیس‌ دانشگاه آزاد: دارندگان رتبه‌های برتر مسابقات بین‌المللی و ربوکاپ استخدام دانشگاه آزاد می‌شوند.