راهکارهای رشد مطالعه و کتابخوانی

راهکارهای رشد مطالعه و کتابخوانی
مدیریت شهری و رشد مطالعه و کتابخوانی:
یکی از راهکارهای رشد مطالعه و کتابخوانی، افزایش تعداد کتابخانه های عمومی و قرائت خانه ها در سطح شهر و در محله ها می باشد و بایستی فضاهای مطالعاتی عمومی ، گستردگی بیشتری در شهر داشته باشند و بصورت شبانه روزی نیز فعالیت نمایند . 
افرادی که علاقه زیادی به مطالعه و درس خواندن دارند ولی بخاطر فضای نامناسب و کوچکی منزل به مکان های دیگر و مناسبی نیاز دارند ، این قرائت خانه ها و کتابخانه ها بدلیل سکوت خوب ، حس و حال کتابخانه و انرژی مثبت این فضاها ، می توانند گزینه بهتری جهت درس خواندن و مطالعه باشند و نیاز به این قرائت خانه ها در مناطق کم برخوردار بیشتر احساس می شود و با توجه به ازدحام جمعیتی خانواده ها و ابعاد کوچک خانه ها در این مناطق بایستی تعداد بیشتری برنامه ریزی گردد تا فرصت شکوفایی استعدادها فراهم شود و مناسب هست این قرائت خانه ها بصورت شبانه روزی دایر باشند.
قرائت خانه های عمومی می توانند از طریق ایجاد حس برابری و برقراری تعامل اجتماعی ، نقش مثبتی در جامعه ایفاء کنند و قرائت خانه ها و کتابخانه های عمومی ، می توانند خدمات خود را به طیف وسیعی از مردم و به همه طبقات و گروههای اجتماعی از جمله افراد بارنشسته ، بیکاران ، دانش آموزان و دانشجویان و افراد کم درآمد ارائه نمایند .
این فضاهای مطالعاتی و سالن های قرائت خانه ها و کتابخانه های عمومی می توانند در فرهنگسراها ، مراکز فرهنگی شهرداری ها و مجتمع ها ، بوستان ها و پارک ها ، سرای محله ها ، مساجد ، حسینیه ها ، مراکز علمی ، دانشگاهها و مدارس مدنظر قرار بگیرند و برای استفاده عموم آزاد باشند.
بدلیل رضایت بخش نبودن شرایط فعلی ضرورت دارد شهرداری تهران در این راستا اهتمام ویژه ای داشته باشد و در تمامی محله ها جهت تامین فضاهای فرهنگی و قرائت خانه های عمومی و کتابخانه ها ، برنامه ریزی نماید و جهت استفاده از این فضاها نیاز به پیمودن مسیر زیادی نباشد و محله محور باشد.
 سعید  محمدحسینی