راه اندازی سامانه جدید «صدور مجوز چاپ و نشر کتاب»

راه اندازی سامانه جدید «صدور مجوز چاپ و نشر کتاب»

دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سامانه جدیدی را به منظور «صدور مجوز چاپ و نشر کتاب»در دسترس ناشران قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر توسعه‌ کتاب و کتابخوانی با توجه به مشکلات سامانه صدور مجوز نشر کتاب، سامانه جدیدی را جهت بهبود فرآیند «صدور مجوز چاپ و نشر کتاب در اختیار ناشران قرار داده است.
بر اساس این گزارش تمامی ناشران می‌توانند از تاریخ  ١٨ مهر ماه سال جاری اطلاعات مربوط  پروانه‌ نشر خود را در سامانه جدید وارد کنند و پس از راستی‌آزمایی، امکان دسترسی آنها به ثبت کتاب فراهم خواهد شد. در سامانه‌ی جدید، سرویس (OTP کلمه عبور یک بار مصرف) جایگزین سخت‌افزار Token شده است.
ورود اطلاعات باید توسط مدیر مسئول انجام شود و مسئولیت هرگونه بهره‌ برداری از اطلاعات ثبت شده به عهده مدیرمسئول است.
ناشران برای رجوع به سامانه جدید می‌توانند اینجا  کلیک کنند.