راه های تماس موسسه نمایشگاه های فرهنگی

تهران، خ انقلاب، بین فلسطین و صبای جنوبی، پلاک ۱۰۸۰، کدپستی ۱۳۱۵۷۷۳۳۱۱، تلفن: ۶۶۴۱۵۲۷۱ فکس: ۶۶۴۱۵۴۹۸