رونویسی از کتاب‌های کمک درسی در طرح تکالیف مهارت‌محور حذف شده است

 

رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس درباره تکلیف مهارت‌محور اظهار کرد: در طرح تکالیف مهارت‌محور، مشق شب حذف نشده است بلکه تکالیف مهارت‌محور را جایگزین مشق شب کردیم.

وی ادامه داد: آن چیزی که حذف شده است رونویسی از کتاب‌های کمک درسی مؤسسات است زیرا در برخی مدارس، حل صفحات کتاب‌های کمک درسی و حل‌المسائل، مشق شب سنتی دانش‌آموزان بود.

حکیم‌زاده افزود: ما گفتیم دانش‌آموزان تکالیف مهارتی را انجام دهند که خلاقیت‌شان افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: در دوره ابتدایی، تکالیف جزئی از یادگیری است و در مدارسی که شرایطش فراهم است، تکالیف مهارتی جایگزین مشق شب می‌شود.