سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران تسهیلاتی برای بازسازی و نوسازی واحدهای صنفی تولیدی و خدمات فنی در نظر گرفته است اتاق اصناف طی نامه‌ای به اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، با انضمام نامه و فرم ارسالی از سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است واحدهای متقاضی برخورداری از تسهیلات مورد نظر لازم است فرم پیوست را تکمیل و بعد از تأیید واحد اصناف سازمان، به واحد امور بازرگانی سازمان (دفتر جناب آقای پرتو زاده) تحویل دهند برای کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانید با شماره ۸۳۲۱۰۰۰۰ (داخلی۶) تماس حاصل فرمایید فرم اعطای تسهیلات اعطای تسهیلات ۰۰۱

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

تسهیلاتی برای بازسازی و نوسازی واحدهای صنفی تولیدی و خدمات فنی در نظر گرفته است

اتاق اصناف طی نامه‌ای به اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، با انضمام نامه و فرم ارسالی از سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است واحدهای متقاضی برخورداری از تسهیلات مورد نظر لازم است فرم پیوست را تکمیل و بعد از تأیید واحد اصناف سازمان، به واحد امور بازرگانی سازمان (دفتر جناب آقای پرتو زاده) تحویل دهند

برای کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانید با شماره ۸۳۲۱۰۰۰۰ (داخلی۶) تماس حاصل فرمایید

فرم اعطای تسهیلات 

اعطای تسهیلات 001