بازدید جناب دکتر صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جناب دکتر سلگی مدیر کل کتاب و کتاب خوانی، از غرفه مدیریت، دیدارگاه کتاب، نشست های علمی و آموزشی و سالن ها و غرفه های ناشران آموزشی در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

روز جمعه ۹۶/۲/۲۲ ما ناشران آموزشی میزبان جناب دکتر صالحی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و جناب دکتر سلگی مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی در سالن ها و غرفه های خود بودیم. برای نخستین بار دکتر صالحی در غرفه مدیریت سالن ها، نشستی با ناشران آموزشی داشتند و به نظرات ایشان گوش فرادادند. همچنین ایشان دیدارگاه کتاب را اتفاقی بی نظیر توصیف کردند که باید سایر تشکل ها از آن الگوبرداری کنند. نشستهای علمی-فرهنگی را ارج نهادند و آن را نیز نمود دیگری از تاکید ناشران آموزشی بر جنبه نمایشگاهی این رویداد فرهنگی دانستند.