سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بودجه ۹۷

بودجه سینمایی ۲۲۰ میلیارد تومان خواهد شد | رشد ۱۳ درصدی برای حمایت از نشر و مطبوعات

حسن روحانی یکشنبه ۱۹ آذر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را به مجلس ارائه کرد. بر اساس این لایحه، بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.

در لایحه بودجه سال 97، برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموع 1312 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از این مبلغ 1185 میلیارد تومان در بخش هزینه‌های جاری و 126 میلیارد تومان مربوط به بخش تملک دارایی‌هایی سرمایه‌ای است.

میزان کل بودجه وزارت ارشاد در سال آینده، نسبت به سال 96 با افزایش روبه‌رو است. مجموع بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت ارشاد برای سال 96، 1180 میلیارد تومان بود.

به تبعیت از افزایش بودجه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بودجه‌ نهادهای زیرمجموعه این وزارت‌خانه نیز با افزایش روبه‌رو شده است.

بودجه جاری سازمان امور سینمایی با افزایش 27 میلیارد تومان از 193 میلیارد به 220 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. بودجه جاری پیشنهادی برای سال 97 در بخش حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات وزار ارشاد نیز 245 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این رقم در بودجه جاری سال 96، 214 میلیارد تومان تصویب شده بود؛ به عبارت دیگر بودجه جاری پیشنهادی در سال آینده در این بخش تقریباً با 13 درصد رشد همراه است.

بودجه جاری پیشنهادی برای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور 157 میلیارد تومان است. بودجه امسال این نهاد، 136 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

در این میان برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ردیف بودجه جاری، 102 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و 14 میلیارد و 600 میلیون تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته است.