شاخص‌ مهم توسعه، میزان توجه به حوزه کتاب و کتابخوانی است

علیرضا کاظمی در مراسم تجلیل از دانش‌آموزان کتابخوان برتر سراسر کشور :
شاخص‌ مهم توسعه، میزان توجه به حوزه کتاب و کتابخوانی است
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آمکوزش و پرروش گفت: اولین آیه ای که بر پیامبر اکرم نازل شد نیز مبتنی بر دانایی و توانایی است و از منظر توسعه یکی از شاخص های مهم میزان توجه به این حوزه است.

به گزراش روابط عمومی و اموربین الملل معاونت پرورشی و فرهنگی، علیرضا کاظمی در مراسم تجلیل از دانش‌آموزان کتابخوان برتر سراسر کشور دومین جشنواره دانایی توانایی که در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار شد گفت: یکی از محوری ترین برنامه های آموزش و پرورش در اداره کل فرهنگی هنری توجه به مقوله کتاب و کتابخوانی است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر از منظر دین اسلام نگاه کنیم به اندازه ای که در قرآن به علم آموزی و مطالعه توجه شده در هیچ جای دنیا به آن توجه نشده است.

او ادامه داد: کتاب سرچشمه جوشان دانایی توانایی یک کشور است در کشور ما نیز این حوزه با چالش هایی مواجه است.

او در پاسخ به سوالی که آیا می توان در ساعات کلاس درس ساعتی برای مطالعه آزاد در نظر گرفته شود گفت: اصل آموزش و پرورش کتاب و کتابخوانی است. اگر ساعتی در مدرسه صرفا به مطالعه اختصاص پیدا کند ظلم است باید دانش آموز در لحظه لحظه زندگی خود با کتاب پیوند بخورد.

کاظمی گفت: ما به دنبال تجهیز کتابخانه های کلاسی در دوره های ابتدایی، متوسطه اول و دوم هستیم همچنین دارالقرآن ها و کانون های ما نیز کتاب های خوبی دارند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش نیز به انعقاد تفاهم نامه های خوبی در حوزه پیوند دانش آموزان به کتاب اشاره کرد و گفت: این موضوع پیشنهاد خوبی است که یک ساعت را در برنامه درسی ملی درنظر گرفته شود تا دانش آموزان به کتاب بپردازند اما مرجع عمومی آن شورای عالی است.

او گفت: وزیر آموزش و پرورش نیز اعلام کرده که هر هفته ۲ ساعت از وقت مدرسه آزاد است تا شورای مدرسه بتواند آن را به فعالیت هایی اختصاص دهد.

کاظمی درباره تقویت برنامه های کتابخوانی گفت: یکی از برنامه های محوری ما توسعه و ترویج کتابخوانی است و مهم ترین برنامه ها نیز این جشنواره است که ۵۰۰ هزار نفر با خواندن یک کتاب در این جشنواره شرکت کردند و ۳۰۰ نفر ۴ کتاب پژوهشی را در قالب کارگاهی مطالعه کردند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش توسعه و تقویت کتابخانه های کلاسی گفت: از ۳۰۰ هزار کلاس در ابتدایی ۲۲۰ هزار کتابخانه کلاسی دارند. در سال ۹۱ به ازای هر دانش آموز ۶ کتاب داشتیم اما در ۹۶ حدود ۹.۵ کتاب داریم یعنی ۵ میلیون کتاب به مدارس تزریق شده است.

او گفت: ۵۰ هزار نمایشگاه ۵۰ هزار کتاب را داریم تا هر مدرسه در هفته کتاب یک نمایشگاه داشته باشد. جشنواره تقدیر از مولف دانش آموز و معلم را نیز دستور کار داریم.

کاظمی گفت: کتاب های کتابخانه های مدارس به روز نیست و این موضوع یک مشکل است کتاب هایی که مبتنی بر نیازهای دانش آموزان نیست نیاز به بازنگری دارند.

او گفت: فرصت هایی که معلمان در ساعات درسی در اختیار دانش آموزان قرار می دهند مفید است اما برای این موضوع که سرانه مطالعه پایین است موانعی وجود دارد.

معاون‌ پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: سهم فعالیت های پرورشی و فرهنگی باید بالا برود چراکه توجه به حوزه کتاب و کتابخوانی مهم است.

او گفت: مدارس ما امروزه با چالش هایی مواجه است‌. هیچ سرانه ای برای توسعه و تجهیز کتابخانه ها در مدارس وجود ندارد لذا برای این موضوع نیاز به کمک داریم. کاظمی گفت: طبق سند تحول بنیادین مدرسه باید کانون فعالیت های محله باشد و یکی از این مکان ها کتابخانه های مدارس است‌.