صالحی: ثبت سفارش کاغذ سرعت یافت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آخرین توئیت خود نوشت: ثبت سفارش کاغذ با حمایت بانک مرکزی سرعت یافت.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی در آخرین توئیت خود درباره کاغذ نوشته است: «ثبت سفارش کاغذ با حمایت بانک مرکزی سرعت یافت، سازمان حمایت جدیت مضاعف را در شناسایی محتکران پیش گرفته، قوه قضائیه برخورد قاطع با آنان را متعهد شده است.»