طرح استیضاح “غلامی و بطحایی” تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

طرح استیضاح وزرای علوم و آموزش و پرورش به هیئت رئیسه پارلمان ارائه شد.

حسین مقصودی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، از تدوین دو طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری از سوی نمایندگان خبر داد و گفت: این دو طرح امروز چهارشنبه ۷ آبان تقدیم هیئت رئیسه پارلمان شد.
وی ادامه داد: طرح استیضاح بطحایی وزیر آموزش و پرورش با ۶۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
نماینده سبزوار در مجلس افزود: طرح استیضاح غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز از سوی ۸۰ نماینده امضا شده است.