«عبدالرضا فولادوند» به عنوان« مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران» منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش :
«عبدالرضا فولادوند» به عنوان« مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران» منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش عبدالرضا فولادوند به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران منصوب شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران ,طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش عبدالرضا فولادوند به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران منصوب شد.

بر این اساس، عبد الرضا فولادوند پیش از این مدیر کل شهرستان های تهران بود که طی حکمی به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران منصوب شد.