غبار فراموشی بر آموزش و پرورش رایگان

پایگاه خبری کلید
غبار فراموشی بر آموزش و پرورش رایگان

 عطف به مطلب مندرج در  آن پایگاه خبری به تاریخ ۲۰ تیرماه ۹۷ با عنوان «غبار فراموشی بر آموزش و پرورش رایگان» پاسخ اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش مطالب زیر را جهت تنویر افکار عمومی به استحضار می رساند؛

 همانطور که نویسنده محترم متذکر گردیده اند، اصل سی ام قانون اساسی وظیفه دولت را در فراهم ساختن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه تصریح کرده است و ماده ۱۰۴ حقوق شهروندی نیز برخورداری از حقّ آموزش را یادآورشده و برآموزش ابتدایی اجباری و رایگان تأکیدکرده است و مقرر می دارد دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می سازد، هر دو منبع فوق الذکر از اهم منابعی است که بر حقوق ملت بر دولت تاکید دارند ،حقوقی که به موجب قانون بوجود آمده است. از سوی دیگر همین قانون و قوانین مترقی نظیر قانون شوراها و نیز قوانینی که همگی بر آمده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  هستند و بواسطه مجالس ومجامع قانونگذاری  پدید آمده اند مانند قانون مدارس غیردولتی که در راستای مشارکت مردم پدید آمده است زمینه را برای مشارکت مردم فراهم آورده ومجاز شمرده است .اما در این میان توجه به چند نکته  وموضع آموزش وپرورش سبب اتخاذ رویکردی منطقی در تحلیل مشارکت در آموزش وپروش خواهد شد.

نکته اول: همانطور که قانون منشاء پیدایش حق آموزش رایگان است ، سبب مجاز بودن کمک های داوطلبانه نیز می باشد (ماده ۸ قانون شوراها)، لذا مشارکت داوطلبانه غیر قانونی تلقی نمی گردد و نباید در قضاوت بر مبنای قانون، استانداردی دوگانه داشت.

نکته دوم : دریافت وجه اجباری از نظر آموزش و پرورش خلاف قانون و مقررات است و لذا نقض کننده آن مرتکب تخلف شده است و در صورت مواجهه با آنان برابر مقررات رفتار خواهد شد . وآموزش وپرورش خود را  نخستین مدافع حقوق مردم می داند.

نکته سوم: علی رغم آنکه مشارکت داوطلبانه برای تامین بخشی از نیاز های مدارس به موجب آیین نامه ها و قوانین مجاز تلقی شده است، اما به دلیل آنکه معدودی از مدارس ممن است قادر نباشند از طریق آگاه سازی و اقناع، مشارکت خانواده ها را جلب نمایند، لذا درجاتی از اجبار و اکراه در موضوع مشارکت مالی فراهم می آید، آموزش و پرورش همین مشارکت داوطلبانه را نیز در فصل ثبت نام در مدارس عادی دولتی، نمونه دولتی و هیأت امنایی ممنوع کرده تا مدارس و خانواده در این زمینه با ابهامی روبرو نباشند؛ بنابراین در سایر مدارس نیز به میزان معین و با رعایت قوانین و مقررات جاری، مشارکت مالی مجاز شمرده شده است.

نکته چهارم: دولت و وزارت آموزش و پرورش زمینه آموزش رایگان برای دانش آموزان را از طریق مدارس دولتی در سطوح مختلف و در تمام کشور فراهم کرده است و فراهم سازی این فرصت به ویژه در مناطق محروم توجه به همین معناست، لذا عملکرد وزارت آموزش وپرورشدر جلب انواع مشارکت با رعایت قوانین کشور وکیفیت مشارکت مالی به هیچ وجه ناقض اصل سی ام قانون اساسی نیست، زیرا هر دانش آموزی می تواند تحت حمایت آموزش و پرورش به تحصیل رایگان  در مدارس دولتی در دسترس بپردازد ودر صورت علاقه مندی به صورت داوطلبانه در اداره آن سهیم شود.

نکته پنجم : وزارت آموزش وپرورش هر نوع مشارکت مالی داوطلبانه را به بعد از فصل ثبت نام موکول کرده است تا دانش آموزان و والدین آنها بی هیچ الزامی فرزندان خود را در مدارس دولتی عادی ثبت نام نمایند. با توجه به روشن بودن مواضع آموزش وپرورش و تاکید دستگاه بر رعایت حقوق دانش آموزان در امر ثبت نام، همواره در سطوح مدیریتی مختلف خود را موظف به نظارت بر عملکرد مدارس می داند و در عین حال معتقد است عملکرد نادرست بعضی مدارس در الزام به دریافت مشارکت مالی نباید به حساب همه مدیران، همه مدارس و سیاست های آموزش و پرورش گذاشته شود . اصحاب رسانه، جامعه و مردم باید از بزرگ نمایی موضوعات دستگاه تعلیم و تربیت اجتناب کنند و تلاش کنند در رویکردی حرفه ای و مسئولانه رخدادها به همان میزان که واقعیت دارد دیده وشنیده شود، در هر حال آموزش و پرورش از منتقدینی که به قصد آگاهی بخشی و تاکید واقعی بر حقوق مردم قلم به دست می گیرند تشکر می نماید و از مدیران محترم مدارس نیز می خواهد با رعایت بیش از پیش قوانین و آیین نامه ها همچون گذشته بر تامین حقوق مردم و دانش آموزان مصمم باشند، و جلب هر نوع مشارکت داوطلبانه را به ضمن سال تحصیلی موکول نمایند. مردم عزیز نشان داده اند تاکنون و همواره یار و یاور مدیران در اداره امور مدارس بوده اند.

     خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.