فرآیند هدایت تحصیلی ویژه دانش آموز پایه نهم سراسر کشور

علی زرافشان: مدیریت هدایت تحصیلی سال ۹۷ – ۹۶ به مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور سپرده شده است.

وی اظهارداشت: طبق این تصمیم درهر منطقه و شهرستانی که اطلاعات دانش آموزان در سامانه سناد تکمیل شود، پس از تایید رییس منطقه، فرم های هدایت تحصیلی صادر شده و در اختیار دانش آموزان برای ثبت نام و انتخاب رشته در پایه دهم قرار می گیرد.
وی یادآور شد: دانش آموزان در رشته های شاخه کار دانش، فنی و حرفه ای، علوم انسانی و ریاضی فیزیک که محدودیتی برای پذیرش ندارند، هدایت و ثبت نام می شوند.
وی تصریح کرد: با توجه به میزان بالای تقاضا در رشته علوم تجربی، ابتدا دانش آموزان با اولویت های اول و دوم باید برای ثبت نام مراجعه کنند.
وی اضافه کرد:وزارت آموزش و پرورش تمهیداتی فراهم کرده تا به حداکثر تقاضای داوطلبان برای انتخاب رشته های مختلف پاسخ دهد.
وی با بیان اینکه ۱۲ اولویت انتخابی به دانش آموزان در سال قبل اعلام شد، افزود: این کار امسال هم انجام می شود اما بر اساس عملکرد تحصیلی دانش آموزان در هر رشته، چهار فرصت ثبت نام به دانش آموز داده می شود تا با توجه به اولویتی که در آن رشته به دست آورده، بر اساس اولویت ثبت نام بتواند در دوره دوم متوسطه ثبت نام کند.
وی گفت: نمونه برگ هدایت تحصیلی همزمان با اعلام نتایج امتحانات خرداد و شهریور ماه، برای همه دانش آموزان صادر و پس از تایید مسئول ثبت نمرات، مشاور و مدیر مدرسه تا نیمه تیر ماه همان سال برای قبولی های خرداد و همزمان با اعلام نتایج شهریور ماه برای قبولی های شهریور در اختیار دانش آموز قرار می گیرد.
وی بیان داشت : یا توجه به نیاز جامعه به نیروی کار ماهر در هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم تلاش می کنیم تا دانش آموزان در مسیر انتخاب رشته آگاهانه قرار گیرند و اولیا دانش آموزان را وادار به انتخاب رشته ای که علاقه دارند، نکنند.
وی در ادامه این گفت و گو به آمار دانش آموزان اتباع بیگانه که حدود ۵۰۰ هزار نفر هستند اشاره و تصریح کرد: از این تعداد ۹۲ درصد افغانستانی و ۸ درصد از کشورهای دیگر می باشند.