فراخوان ارسال مقاله برای دومین نشریه انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

فراخوان ارسال مقاله برای دومین نشریه انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

 

 

اعضای محترم انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

صاحب‌نظران و کارشناسان فرهنگ و آموزش کشور

 سلام علیکم؛

        احتراماً انجمن فرهنگی ناشران آموزشی جهت بهره‏مندی از خرد جمعی و صاحبان خرد و همچنین غنی‏سازی دومین نشریه انجمن آموزشی، از کلیه صاحبان قلم و کارشناسان آموزشی کشور دعوت می‏نماید در موضوعات ذیل مطالب، مقالات، گزارش‌ها و …. خود را تا تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۹ به آدرس‏های انجمن به صورت فیزیکی یا مجازی ارسال نمایند.

  • خدمات ناشران آموزشی کشور در دوران کرونا
  • نقش کتب آموزشی در آموزش کشور در دوران کرونا
  • اقدامات موثر آموزشی در دوران کرونا

 

                                                                                             امین آصفی

                                                                                            مدیرمسئول

                                                                                            انجمن فرهنگی ناشران آموزشی