فراخوان انتخاب کتاب با موضوع دفاع مقدس برای شرکت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۰۱۸

مجمع ناشران دفاع مقدس از کلیه ناشران محترم دعوت می‌نماید حداکثر سه عنوان از آثار منتشره خود طی سه سال گذشته، با موضوع دفاع مقدس و ادبیات پایداری را جهت بررسی، انتخاب و معرفی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۰۱۸ به دبیرخانه مجمع ارسال نمایند. آثار برگزیده در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی، آثاری که چاپ‌های متعدد داشته‌اند و عناوینی که دارای نسخه‌ی ترجمه شده به زبان‌های دیگر هستند، در انتخاب نهایی اولویت دارند. ناشران محترم لازم است همراه با کتاب، معرفی ۲۵۰ کلمه‌ای هر اثر و تصویر باکیفیت جلد کتاب را در یک لوح فشرده، ارسال کنند. آخرین مهلت ارسال کتاب همراه با لوح فشرده، پایان وقت اداری روز ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ می‌باشد.

نشانی: خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان هانری کربین، پلاک ٣، دبیرخانه مجمع ناشران دفاع مقدس تلفن: ۶۶٧٢٢٧٩٩ – ۶۶٧٢٣۵٢۱