فراخوان عضویت انجمن صنفی ویراستاران کشور

فراخوان عضویت انجمن صنفی ویراستاران کشور

 

🔸 انجمن صنفی ویراستاران از سراسر کشور عضو می‌پذیرد و محدود به شهر تهران نخواهد بود.

🔸 با کشوری شدن انجمن، از حمایت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهره‌مند خواهیم شد.
 
🔸 درخواست و مدارک عضویت را تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ به دبیرخانۀ انجمن ارسال کنید.