فنی و مهندسی نمایشگاه

سلام
مدیر مسئول محترم
در صورتی که غرفه ی خودساز دارید هرچه سریع تر با مراجعه  به مدیر فنی و مهندسی نمایشگاه طرح خود را ارائه کرده و پس از دریافت مجوز اقدام به ساخت نمایید
به دلیل ضیق وقت از روز شنبه٩٧/٠٢/٠١ شرایط ساخت و مونتاژ غرفه در سالن های مربوطه امکان پذیر است.
فرم الف و ب مجددا ارسال می شود لطفا با مطالعه دقیق ما را در برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه یاری فرمایید.
ازهمیاری شما عزیزان سپاسگزاریم.
انجمن آموزشی