فهرست خرید ده میلیارد ریالی کتاب از نمایشگاه کتاب اعلام شد

فهرست خرید ده میلیارد ریالی کتاب از نمایشگاه کتاب اعلام شد

کارگروه انتخاب و خرید کتاب سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با انتشار فهرستی آثار خریداری شده از ناشران در این رویداد فرهنگی را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در زمان برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، تعداد١۵٩٩عنوان کتاب در٧٠٣١٨ نسخه به مبلغ کل ده میلیارد و ٨۴٩ میلیون و ٢۴٣ هزار ریال توسط کارگروه انتخاب و خرید کتاب مشخص شدند.
فهرست این خرید در سایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در تارنمای هیأت انتخاب و خرید کتاب به  نشانی  http://mof.farhang.gov.ir/fa/home/book      بارگذاری شده است.
این خریدها بر مبنای سهمیه خرید از ناشران خصوصی متناسب با متراژ غرفه‌های نمایشگاهی و بر حسب الگوی مندرج در دستورالعمل این کارگروه انجام پذیرفته است. قابل یادآوری است که کارگروه انتخاب و خرید کتاب، بر اساس فهرست اعلامی از طرف موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران اقدام به خرید از ناشران خصوصی شرکت کننده در نمایشگاه کرده است. همچنین این کارگروه برای آن دسته از ناشرانی که با تأخیر اقدام به پرداخت اجاره غرفه‌ها کرده بودند نیز در اعلان‌های مستمر، مهلتی چند روزه در پایان نمایشگاه قرار داد تا از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف حمایت از ناشران خصوصی، در سه سال اخیر هنگام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران نسبت به خرید کتاب از ناشران مذکور اقدام کرده است.
مراحل تحویل کتاب و سایر مدارک به شرح زیر است:
 الف) ناشران محترم بعد از اطلاع از فرمت خرید همراه با کتاب‌های منتخب به میزان اعلام شده، به انبار کتاب واقع در: جاده مخصوص کرج، کیلومتر ١٠، روبروی شهاب خودرو، خیابان نخ زرین، خیابان شهید جلال، روبروی صنایع آموزشی (هنرستان پیام شهید)، تلفن: ۵١-۴۴۵۴۵١۴٩ ، مراجعه کنند و پس از تحویل کتاب‌ها و دریافت رسید انبار، طی مراجعه به امور مالی معاونت امور فرهنگی وزارتخانه (اتاق ٣٢۵)، مدارک زیر را به مسئول ذی‌ربط تحویل دهند:
 ١-رسید انبار ٢ برگی (نسخه ذی حسابی و امور مالی)
 ٢-کپی پروانه نشر معتبر (از زمان تحوبل مدارک به معاونت، حداقل تا یک ماه اعتبار داشته باشد)
 ٣-فاکتور فروش (اصل و تصویر)
الف) باید در سربرگ انتشارات و به صورت رسمی باشد (داشتن آرم، نشانی و شماره تلفن انتشارات در سربرگ الزامی است)
ب) فاکتورها دارای شماره و تاریخ باشند و تاریخ فاکتور و تاریخ رسید انبار برابر باشند.
ج) در قسمت خریدار ، فقط نام معاونت امور فرهنگی ذکر شود
د) از اعلام شماره حساب و مانده بدهی در داخل فاکتور اجتناب گردد
و) مهر و امضاء فقط با خودکار یا قلم جوهر آبی مورد قبول است.
۴-پرینت شماره شبا بانک ملی و تاییدیه بانک به نام صاحب پروانه نشر یا انتشارات
  ب) ناشران محترم هنگام دریافت رسید انبار، حتماً به تطبیق اطلاعات مندرج در آن با مشخصات کتاب بپردازند تا درصورت مغایرت‌های احتمالی، مراتب مورد رسیدگی قرار گیرد، در غیر این صورت اعمال تغییرات در مراحل بعدی میسر نخواهد بود.
 ج) مهلت مراجعه به انبار و تحویل کتاب و مدارک تا ٣١ تیر امسال است . از این رو باتوجه به اقتضائات اداری – مالی  معاونت، مراجعات بعد از مهلت مقرر مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
 د) جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن‌های زیر تماس حاصل شود:
 ١- دفتر انتخاب و خریدکتاب                                  ٣٨۵١٣٠۴٩
٢- دفتر تنظیم حواله خرید کتاب                           ٣٨۵١٢٨۵٠
٣-دفتر امور مالی                                              ٣٨۵١٢٩٩۴