فیلم های آموزشی کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم رشته های نظری و پایه دوازدهم رشته های فنی حرفه ای

شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷  ساعت: ۱۳:۲۷
 
کتاب آمادگی دفاعی
عنوان درس
نوع
عنوان فیلم
حجم
تاریخ
درس اول: امنیت و تهدید فیلم ۱  ۱۷٫۷۳ MB  ۲۷/۰۱/۹۷
فیلم ۲  ۴٫۳۶ MB  ۲۷/۰۱/۹۷
درس دوم: اقتدار دفاعی فیلم ۱  ۱۵٫۱۹ MB  ۲۷/۰۱/۹۷
فیلم ۲  ۵٫۴۵ MB  ۲۷/۰۱/۹۷
فیلم ۳  ۳۰٫۸۴ MB  ۲۷/۰۱/۹۷
درس سوم: انقلاب اسلامی و بسیج فیلم ۱  ۵٫۱۶ MB  ۲۷/۰۱/۹۷
فیلم ۲  ۳۳٫۳۹ MB  ۲۷/۰۱/۹۷
درس چهارم: علوم و معارف دفاع مقدس فیلم ۱  ۲۵٫۴۸ MB  ۲۷/۰۱/۹۷
فیلم ۲  ۲٫۵۹ MB  ۲۷/۰۱/۹۷
فیلم ۳  ۱٫۰۱ MB  ۲۷/۰۱/۹۷
فیلم ۴  ۵٫۰۲ MB  ۲۷/۰۱/۹۷
فیلم ۵  ۵٫۵۹ MB  ۲۷/۰۱/۹۷
فیلم ۶  ۵٫۸۳ MB  ۲۷/۰۱/۹۷
درس پنجم: حماسه های ماندگار فیلم ۱  ۵٫۳۸ MB  ۰۳/۰۲/۹۷
فیلم ۲  ۳۴٫۵۷ MB  ۰۳/۰۲/۹۷
فیلم ۳  ۲٫۵۱ MB  ۰۳/۰۲/۹۷
فیلم ۴  ۳۴٫۵ MB  ۰۳/۰۲/۹۷
درس هفتم: مقابله با جنگ نرم فیلم ۱  ۱۷٫۵ MB  ۰۳/۰۲/۹۷
فیلم ۲  ۱۲٫۰ MB  ۰۳/۰۲/۹۷
درس هشتم: پدافند غیرعامل فیلم ۱  ۱۱٫۰۸ MB  ۰۳/۰۲/۹۷
فیلم ۲  ۲۷٫۹ MB  ۰۳/۰۲/۹۷
فیلم ۳  ۱۷٫۱ MB  ۰۳/۰۲/۹۷
فیلم ۴  ۱۴٫۶ MB  ۰۳/۰۲/۹۷
درس نهم: من یک رزم آورم فیلم ۱  ۳۴٫۵ MB  ۰۳/۰۲/۹۷
فیلم ۲  ۲۱٫۲ MB  ۰۳/۰۲/۹۷
درس دهم: ایمنی و پیشگیری فیلم ۱  ۵۳٫۲ MB  ۰۳/۰۲/۹۷
د رس دوازدهم: امداد و نجات فیلم ۱  ۲۹٫۲ MB  ۰۳/۰۲/۹۷
فیلم ۲  ۱۶٫۴ MB  ۰۳/۰۲/۹۷
فیلم ۳  ۳۱٫۴ MB  ۰۳/۰۲/۹۷

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *