آیین نامه کارگروه ها

آیین نامه کارگروه‏های انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

 

توسعه فعالیت ‏های انجمن فرهنگی ناشران آموزشی برای تحقق بخشیدن به شرح وظایف و مأموریت‏ های تعیین شده در اساسنامه انجمن، مهمترین هدف از تشکیل کارگروه ‏ها می باشد. این آیین نامه به منظور کیفیت چرخه کاری و ارتقا عملکرد کارگروه‏ ها و دستیابی به مشارکت حداکثری اعضای انجمن در فعالیت‏ های مختلف تدوین شده است. در تدوین این آیین نامه به جهت ایجاد هماهنگی و ارتباط کارگروه‏ ها با هیأت‏ مدیره، حدود وظایف و اختیارات ثابت و همچنین نحوه تشکیل و فعالیت آن‏ها برای اداره هر چه بهتر امور اجرایی انجمن مورد توجه قرار گرفته است. این دستورالعمل در کلیه کارگروه‏ های انجمن به عنوان بخش عمومی وظایف نافذ و جاری می‏باشد.

ماده (۱)- تعریف

در این آیین‏ نامه، به گروهی از افراد (عضو انجمن) که برای انجام مأموریت خاصی برای مدت معین انتخاب می‏شوند، کارگروه گفته می‏ شود.

ماده (۲)-  عناوین و شرح وظایف کارگروه ‏ها که متناسب با اساسنامه خواهد بود توسط هیأت‏ مدیره تعیین می‏ شود.

ماده (۳)-  شیوه‏ ی انتخاب و مدت مسئولیت اعضا

 • با فراخوان عمومی توسط هیأت‏ مدیره، اعضا می‏ توانند با توجه به تخصص و توانایی ‏های خود، درخواست عضویت را به دفتر انجمن به صورت کتبی اعلام کنند.
 • مدیرمسئول انجمن، درخواست‏ های واصل شده را مورد بررسی قرار داده و ضمن تکمیل اطلاعات افراد متقاضی، اسامی متقاضیان یا دعوت شدگان را به هیأت مدیره ارائه می‏ نماید.
 • انتخاب و عزل اعضای کارگروه‏ ها بر عهده هیأت مدیره می ‏باشد.
 • تعداد اعضای هر کارگروه ۳ نفر یا ۵ نفر به علاوه یک نفر علی ‏البدل می ‏باشد.
 • مدت مسئولیت اعضای کارگروه‏ ها توسط هیأت‏ مدیره با توجه به موضوع هر کارگروه حداکثر یکسال تعیین می گردد.
 • اعضای کارگروه، پس از انتخاب و دریافت حکم، نسبت به عضویت در کارگروه قبول مسئولیت می‏ کنند.
 • انتخاب یک فرد برای عضویت در هر کارگروه برای دوره ‏های متناوب و حداکثر در دو کارگروه مختلف به صورت هم زمان بلامانع است.
 • متقاضیان عضویت در کارگروه ها در مورد موضوع کارگروه باید دارای سوابق تجربی و تخصصی مورد نیاز و علاقه و روحیه انجام کارگروهی باشند.

ماده (۴)-  ساختار کارگروه ‏ها

 • رئیس کارگروه، که مسئولیت کارگروه را به عهده دارد به پیشنهاد اعضای کارگروه، توسط هیأت مدیره منصوب می‏ شود.
 • رئیس کارگروه مسئول اداره جلسات و انجام امور آن می‏ باشد و هر گاه در امر تشکیل کارگروه اشکالی پیش آید، مراتب را به مدیر مسئول اطلاع می‏ دهد.
 • هر کارگروه، یکی از اعضای خود را به عنوان دبیر انتخاب می ‏کند. فرد مذکور در صورت عدم حضور رئیس کارگروه، مسئولیت اداره جلسات را بر عهده خواهد داشت.
 • رئیس کارگروه مصوبات کارگروه را به هیئت مدیره گزارش می‏نماید و نقطه نظرها و مصوبات هیئت‏مدیره را نیز متقابل به آن‏ها ابلاغ می‏کند.
 • در صورتی که هر یک از اعضای کارگروه، ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه غیرمتوالی به صورت غیرموجه، غیبت داشته باشد، مستعفی شناخته شده و هیأت‏ مدیره می تواند فرد دیگری را به جای او معرفی ‏نماید.
 • عضویت در کارگروه ‏ها به صورت داوطلبانه می باشد و اعضای کارگروه برای شرکت در جلسات حق ‏الزحمه دریافت نمی‏ کنند.

تبصره: در صورت تصویب هیأت مدیره در هر کارگروه برای بهره ‏گیری از خدمات کارشناسان، حق‏الزحمه این کارشناسان پس از تأیید هیأت مدیره توسط انجمن پرداخت می‏ شود.

 • جلسات کارگروه هایی که سه عضو دارند با حضور هر سه عضو رسمیت پیدا می کند ومصوبات کارگروه با رأی حداقل ۲ نفر از ۳ نفر قابل اجرا است. جلسات کارگروه های دارای ۵ عضو با حداقل ۳ نفر رسمیت دارد و مصوبات کارگروه با رأی حداقل ۳ نفر قابل اجراست.
 • مصوبات کارگروه ‏ها پس از تأیید هیأت مدیره معتبر بوده و لازم ‏الاجرا خواهد بود.
 • مکان تشکیل جلسات کارگروه‏ ها، دفتر انجمن بوده و در غیر این صورت محل تشکیل جلسات با هماهنگی مدیرمسئول انجمن می‏ تواند تغییر کند.

 

ماده (۵)-  فعالیت تمام کارگروه‏ ها با هماهنگی و نظارت مدیرمسئول انجمن خواهد بود.

 ماده (۶)- دبیر کارگروه در هر جلسه، صورت جلسات را که دارای تاریخ تشکیل جلسه و نام اعضای حاضر و صورت دقیق مذاکرات و مصوبات را تنظیم کرده و به امضای اعضای حاضر می‏رساند.

ماده (۷)- رئیس هر کارگروه موظف است گزارش کتبی هر جلسه را حداکثر تا یک هفته پس از برگزاری آن، به مدیرمسئول ارائه کند. مدیرمسئول نیز گزارش کارگروه ‏ها را پس از دریافت در اولین جلسه به هیأت‏ مدیره ارائه خواهد کرد.

ماده (۸)-  وظایف کارگروه‏ها

 • « ارائه آیین‏ نامه داخلی کارگروه »، حداکثر تا دو هفته و «ارائه برنامه تخصصی مربوط به کارگروه» حداکثر تا یک ماه پس از تشکیل اولین جلسه به هیأت مدیره جهت تصویب
 • اظهارنظر نسبت به موضوع ‏های مرتبط ارجاع شده توسط هیأت مدیره
 • تهیه و تدوین طرح ها، برنامه ها و شرایط و ضوابط مربوط به اجرای موضوعات محول شده به کارگروه برای ارائه و تصویب به هیئت مدیره
 • در صورتی که تهیه و تدوین موضوع ارجاعی به کارگروه نیاز به بودجه داشته باشد لازم است رئیس کارگروه اعتبار مورد نیاز را از هیأت مدیره با دلایل منطقی درخواست کند و پس از تصویب و ابلاغ توسط هیأت مدیره اقدام نماید.

ماده (۹)- موارد منع اقدامات کارگروه‏ها:

هیچ کدام از کارگروه ‏ها نمی ‏توانند بدون مصوبه هیأت مدیره انجمن در موارد زیر راساً عمل کنند:

 1. عقد قرارداد و یا تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و یا مؤسسات دولتی و خصوصی
 2. واریز و یا تعهد هر گونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی
 3. مکاتبه مستقیم با اعضا و یا اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از انجمن
 4. برگزاری جشنواره‏ها و یا همایش‏ها و یا دعوت از اشخاص جهت بازدید و سخنرانی
 5. ارتباط با رسانه‏ها و ارسال هر گونه اعلامیه، مقاله در قالب مصاحبه و سخنرانی و اطلاعیه

ماده (۱۰)-  هر گاه در نتیجه رسیدگی هیأت مدیره معلوم شود که کارگروه به طور مرتب و کامل تشکیل نمی‏ شود و یا میزان کار آن متناسب با ساعات و جلسات تعیین شده نیست و یا کارایی و بازدهی لازم را ندارد، اعضای جدیدی طبق ماده (۳) از طرف هیأت مدیره انجمن برای کارگروه مذبور تعیین خواهند شد.

این آیین نامه در ۱۰ ماده و یک تبصره تنظیم و در تاریخ  ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ به تصویب هیأت مدیره رسید.

 

هیئت مدیره

 

وحید تمنا                                  امین آصفی                           اکبر رئیس نیا

 

 

علی امین صادقیه                         علی واله                             یحیی دهقانی

 

 

محمدرضا سالکی                     

 

 

بازرسین

 

 مجید ضیغمی                        عباس مزینانی