مدیرکل آموزش و پرورش تهران به سئوالات مردم پاسخ می دهد

باقری باحضور درسامانه ارتباط مردم و دولت پاسخگوی سئوالات شهروندان شهر تهران خواهد بود
مدیرکل آموزش و پرورش تهران به سئوالات مردم پاسخ می دهد
در راستای پاسخگویی به شهروندان شریف، فرهنگیان فرهیخته، اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت، مستقر در نهاد ریاست جمهوری ، پاسخگوی سئوالات اقشار مختلف مردم خواهد بود

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، در راستای پاسخگویی به شهروندان شریف، فرهنگیان فرهیخته، اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت، مستقر در نهاد ریاست جمهوری ، پاسخگوی سئوالات اقشار مختلف مردم خواهد بود.

شایان ذکر است باقری مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، از ساعت ۹ الی ۱۱ روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ۹۷ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت مستقر در نهاد ریاست جمهوری به شماره تماس ۱۱۱ پاسخگوی سئوالات مردمی خواهد بود.