مدیرکل امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش خبر داد: آغاز دوره اردوهای دانش‌آموزی در سامانه «رایادرس»

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش از برگزاری سه جلسه از دوره اردوی دانش‌آموزی در سامانه «رایادرس» تاکنون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، مسعود شکوهی اظهار کرد: اولین جلسه دوره اردوی دانش‌آموزی، از ۱۴ بهمن در سامانه رایادرس در دسترس فراگیران قرار گرفته است.

 

وی تصریح کرد: عنوان اولین جلسه، جایگاه فعالیت‌های اردویی در نظام تعلیم و تربیت است که شامل دو فیلم آموزشی است با عنوان جایگاه فعالیت‌های اردویی در نظام تعلیم و تربیت که مدرس آن رضا مددی است.

وی همچنین در ادامه اظهار کرد: جلسه دوم این دوره از ۱۷ بهمن با عنوان تشریح و تبیین دستورالعمل اجرایی اردو و بازدید دانش‌آموزی برگزار شد که آن نیز شامل دو بخش و دو فیلم آموزشی و یک فایل پیوست بوده که توسط علی عراقی تدریس می‌شود.

وی در پایان در خصوص جلسه سوم این دوره افزود: این دوره با عنوان تشریح و تبیین دستورالعمل اجرایی اردو و بازدید دانش‌آموزی بخش دوم مرکز کنترل سفرهای برون استانی است که از ۲۱ بهمن در سامانه رایادرس برگزار شده و مدرس ٱن نیز علی عراقی است.

شایان ذکر است: فراگیران می‌توانند سوالات خود در رابطه با محتوا را در بخش پرسش و پاسخ همان جلسه مطرح کنند تا توسط اساتید پاسخ داده شود.