مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی فنی- حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از تالیف ۲۴۰ عنوان کتاب جدید در سال جاری خبر داد.

مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی فنی، حرفه ای:
مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی فنی- حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از تالیف ۲۴۰ عنوان کتاب جدید در سال جاری خبر داد.
مهندس احمد رضا دوراندیش روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار جوانه های شبکه ۲ سیما، با بیان این مطلب که سال ۹۷-۹۸ اولین سالی است که هنرجویان پایه دوازدهم را خواهند گذراند، افزود: به همین دلیل همکاران ما در دفتر تالیف کتب درسی با توجه به تنوع و کثرت رشته های فنی و حرفه ای در تلاشی بی وقفه ۲۴۰ عنوان کتاب جدید را تدوین نموده اند که ۱۰۰ عنوان مربوط به هنرآموز و ۱۴۰ عنوان نیز مربوط به هنرجویان می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مهندس احمد رضا دوراندیش روز دوشنبه ۲۲ خردادماه ۹۷ در گفتگو با خبرنگار جوانه های شبکه ۲ سیما، با بیان این مطلب که سال ۹۷-۹۸ اولین سالی است که هنرجویان پایه دوازدهم را خواهند گذراند، افزود: به همین دلیل همکاران ما در دفتر تالیف کتب درسی با توجه به تنوع و کثرت رشته های فنی و حرفه ای در تلاشی بی وقفه ۲۴۰ عنوان کتاب جدید را تدوین نموده اند که ۱۰۰ عنوان مربوط به هنرآموز و ۱۴۰ عنوان نیز مربوط به هنرجویان می شود.

وی افزود: رویکرد ما در تدریس محدود به کتاب درسی نشده و بسته آموزشی مورد توجه قرارگرفته است. لذا طبق برنامه تعریف شده همکاران ما در گروه های مختلف در حال تدوین و یا بررسی و اعتبارسنجی کتاب های تالیف شده هستند. در این رابطه ۳ گروه کتاب تدوین شده است. گروه اول کتاب «درسی هنرجو» است که در کلاس تدریس می شود. گروه دوم کتاب «همراه هنرجوست» که به عنوان مکمل کتاب درسی در اختیار هنرجویان قرار می گیرد و گروه سوم کتاب «راهنمای هنرآموز» است مطالب مورد نیاز دبیران هر رشته در آن گردآوری شده و در اختیار آنان قرار می گیرد.

دوراندیش در پاسخ به این سئوال که کتاب های پایه دوازدهم چه وقت پایان آماده می شود؟، اظهار داشت: خوشبختانه همه کتاب ها طبق برنامه تنظیم شده به پایان رسیده و بیش از ۵۰درصد آنها در مرحله آماده سازی است و مابقی نیز پس از بررسی نتایج اعتبارسنجی و اِعمال نظرات کارشناسی برای چاپ آماده خواهد شد.

وی اضافه کرد: در تدوین کتاب ها علاوه بر استفاده از معلمان باتجربه هر رشته، صاحبان مشاغل مرتبط، اساتید دانشگاه ونیازسنجی، نظرات متخصصان دنیای کار و صنعت و استاندارهای بین المللی نیز مورد توجه قرار داشته است.