مدیر عامل موسسه شهر کتاب در گفت‌گو با ایبنا گفت: طرح‌های فصلی خانه کتاب به افزایش تقاضای کتاب می‌انجامد


مهدی فیروزان درباره اصلی‌ترین ویژگی طرح‌های تخفیفی خانه کتاب گفت: ویژگی مثبتی که طرح عیدانه و در کل طرح‌های تخفیفی خانه کتاب دارد این است که باعث افزایش تقاضا می‌شود و در نهایت به افزایش تولید کتاب می‌انجامد.

 مهدی فیروزان، مدیر عامل موسسه شهر کتاب در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)،درباره طرح‌های تخفیفی خانه کتاب گفت: به نظر من هدف اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این‌گونه تسهیلات که کمک به خریداران کتاب است به نتیجه رسیده. یکی از مشکلات در گذشته این بود که دولت با یارانه‌ سعی می‌کرد تولید را افزایش دهد؛ اما وقتی تولید و عرضه با تقاضا هماهنگ نباشد، عملا به هدر می‌رود.

وی افزود: ویژگی مثبتی که طرح عیدانه و در کل طرح‌های تخفیفی خانه کتاب دارد این است که باعث افزایش تقاضا می‌شود و در نهایت به افزایش تولید می‌انجامد. همچنین ادامه این طرح‌ها باعث می‌شود تا کتابفروشی‌های محلی و کوچک از نظر کیفی رشد کنند. در مجموع با حمایت خریدار که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌پذیرد، سیستم توزیع کتاب رشد خواهد داشت.

فیروزان گفت: در واقع این طرح یکی از طرح‌هایی است که خریدار محور است و باعث رشد ناشر و تقویت شرکت‌های نشر و توزیع می‌شود. از نظر من یکی از موفق‌ترین طرح‌های یارانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می‌شود که باعث رشد عرضه، ناشر و تقویت فروشگاه‌های کتاب می‌شود.

به گفته فیروزان طرح‌های تخفیفی خانه کتاب‌ به قدری سودمند است که برخی ایرادات وارد بر آن قابل اغماض است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح‌ها قابلیت گسترش در دیگر مناسبت‌های فرهنگی مربوط به کتاب را دارد، بیان کرد: این طرح در خارج از قالب تخفیف‌های فصلی اگر رواج پیدا کند نمی‌تواند سودمند باشد و از ارزش خود می‌افتد. ویژگی مثبت این طرح‌ها در این است که باید در یک دوره محدودی انجام شود تا تبدیل به روال نشود و به نظر من در همین چهار فصل کفایت می‌کند.