مصوبات شورای حمایت پیش از چاپ کتاب‌های ارزشمند اعلام شد

تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰
براساس مصوبات شورای حمایت پیش از چاپ کتاب‌های ارزشمند، هفت اثر مشمول حمایت شوند.
مصوبات شورای حمایت پیش از چاپ کتاب‌های ارزشمند اعلام شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) به نقل از اداره چاپ و نشر، شورای حمایت پیش از چاپ کتاب‌های ارزشمند ، نتایج مصوبات جلسات ١٠١،١٠٢،١٠٣ را اعلام کرد.

پس از بررسی آثار توسط اعضای کارشناس و اعلام نظر و تایید شورا، در نهایت هفت عنوان از آثار رسیده طبق فهرست زیرمشمول حمایت پیش از چاپ شناخته شدند.

این آثار پس از تایید به واحد امورقراردادهای معاونت امور فرهنگی معرفی شده اند که لازم است متقاضیان تا تاریخ ١۵/١٢/١٣٩٧ برای تکمیل امور اداری مقتضی و تحویل مدارک به واحد یادشده مراجعه کنند.

چاپ کتب