معرفی محصولات و خدمات آموزشی رایگان دارای اعتبارنامه

 معرفی محصولات و خدمات آموزشی رایگان دارای اعتبارنامه

معرفی محصولات و خدمات آموزشی رایگان دارای اعتبارنامه

بر اساس تصمیمات اتخاذشده در دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی این صفحه جهت معرفی شرکت‌های تولیدکننده محتوای الکترونیک و نرم‌افزارهای آموزشی، سامانه ها و اپلیکیشن هایی که بنا به مسئولیت اجتماعی خود با توجه به تعطیلی مدارس در ایام اپیدمی ویروس کرونا به معلمان و دانش آموزان خدمات یا محصولات آموزشی رایگان ارائه می‌نمایند، ایجاد شده است.

 

شرکت‌ها می‌توانند با توجه به شرایط فوق، اطلاعات زیر را به آدرس ایمیل rrcps@oerp.ir  و rrcps2020@gmail.com ارسال نمایند.

 

اطلاعات ارسالی شامل:

    نام محصول آموزشی
    نام تولیدکننده
    تصویر اعتبارنامه محصول
    پایه یا پایه‌های مربوطه
    مقطع تحصیلی
    توضیحی و خلاصه‌ای از محصول
    تصویری مناسب جهت تبلیغ محصول در سامانه آموزشی تربیتی رشد (حداقل ۷۰۰*۱۲۰۰ pix به فرمت jpg)
    آدرس لینک محصول