مهمان برنامه چشم شب روشن

نیکنام حسینی پور، مدیرعامل موسسه خانه کتاب مهمان برنامه چشم شب روشن می شود.
?امشب(۱۸ فروردین ماه)
? ساعت ۲۳:۳۰
?شبکه چهار سیما