نسخه نهایی ۸ کتاب پایه دوازدهم بر روی سایت دفتر تالیف قرار گرفت

به اطلاع همکاران و دبیران گرامی میرساند کتاب های ریاضیات گسسته، حسابان ۲،  هندسه ۳، کتاب کار زبان خارجی۳، زبان خارجی۳، عربی، زبان قرآن ۳ و ریاضی و آمار ۳ پایه دوازدهم در سایت دفتر جهت استفاده دبیران محترم بارگذاری شده است.