نشست تبیینی – توجیهی الگوی نظارت و ارزیابی اجرای سند تحول بنیادین

«نشست تبیینی – توجیهی الگوی نظارت و ارزیابی اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» روز دوشنبه ۱۶ مهر ماه ۹۷ برگزار می شود.

«نشست تبیینی – توجیهی الگوی نظارت و ارزیابی اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» با حضور معاونان وزیر، مدیران کل، معاونان و کارشناسان دفاتر حوزه ستادی و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت روز دوشنبه تاریخ ۹۷/۷/۱۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود.