نمایشگاه کتاب رسانه است

امیر‌زاده با تاکید بر لزوم استفاده از حضور میلیونی بازدید‌کندگان نمایشگاه کتاب تهران گفت: این تجمع میلبونی در رویداد‌های کم و فقط در راهپیمایی‌های عظیم مردمی قابل مشاهده است. به‌عبارت دیگر هیچ رویدادی با این عظمت در کشور وجود ندارد که توان، جذابیت و کشش جذب این میزان سرمایه‌ اجتماعی از حوزه‌های مختلف از‌جمله نخبگان و آحاد جامعه و خانواده‌های را درگیر کند. براساس نگاه تخصصی و مذاکره موثر با بنگاه‌های اقتصادی  دولتی، غیر‌دولتی و خدماتی از‌جمله در بخش ارتباطات در حوزه تبلیغات، می‌توان از حضور میلیونی مردم در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بهره‌مند شد.

مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر تاثیر شیوه‌های مذاکره با صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در جذب آن‌‌ها گفت: فن مذاکره برای جلب مشتریان به این حوزه بسیار مهم است. معتقدم که کمیته تبلیغات و حوزه‌های درآمد‌زایی که به صنف واگذار شده، به این موضوع به‌عنوان فرصت بی‌بدیل و کم‌نظیر نگاه کند و با استفاده از فنون مذاکرات تبلیغی، افراد و مجموعه‌ها و بنگاه‌هایی را شناسایی و اهمیت دیده شدن آن‌ها از دریچه نمایشگاه کتاب را روشن کند. مخاطب میلیونی نمایشگاه کتاب، ظرفیت قابل توجهی برای تکثیر پیام‌ها دارند و در واقع برای بنگاه‌های اقتصادی در جایگاه رسانه قرار می‌گیرند.

به گفته این مقام مسئول؛ نمایشگاه نه تنها می‌تواند خود را اداره کند، بلکه بسیاری از حوزه‌های نشر می‌توانند از منافع این تبلیغات استفاده کنند، به شرط اینکه دولت خود را سهیم این درآمد و رقیب احساس نکند. حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خود را رقیب بخش خصوصی در بحث جذب درآمد نمی‌داند؛ به‌عبارت دیگر، معاونت فرهنگی، مشتاق شکل‌گیری این جریان است و تلاش می‌کند بتواند با ظرفیت‌های در اختیار به صنف کمک می‌کند تا مشتریان بیشتری را در حوزه تبلیغات جذب کند.