نوید ادهم: تعطیلی ۳ ماهه تابستان هیچ توجیهی ندارد

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:
?در آموزش و پرورش برای به‌روز شدن و مجهز شدن همه مدارس به تجهیزات و فناوری‌های نوین، زیرساخت‌های لازم در اغلب مناطق کشور وجود دارد.
?واژه آموزش و پرورش، یک واژه نوظهور در کشور ماست که قدمتی حدود صدساله دارد.
?از ابتدا در این موضوع کژتابی وجود داشت و مخالفینی هم داشت البته دو واژه «آموزش» و واژه «پرورش» لازم و ملزوم یکدیگرند؛ در سند تحول نیز به این نتیجه رسیده‌ایم که یک‌واژه انتخاب کنیم.
?به این نتیجه رسیدیم که واژه «تربیت» پیشنهاد شود زیرا واژه تربیت، آموزش را نیز در بر دارد.
?البته این پیشنهاد را شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تأیید کرده اما تصویب نکرده است بنابراین قرار نیست فعلاً این تغییرات انجام شود.
?از گذشته تدریس رسمی زبان‌های خارجی در مدارس دوره ابتدایی ممنوع بوده و تدریس آن از دوره متوسطه آغاز می‌شود.
?در دوره متوسطه تلاش ما همواره بر ارائه باکیفیت درس زبان انگلیسیبوده و موفقیت‌هایی نیز در این زمینه داشته‌ایم.
?معتقدیم ساماندهی تقویم آموزشی باید به آموزش و پرورش تفویض شود و در نگاه ما سه ماه تعطیلی تابستان، هیچ توجیهی ندارد.