نگاشت اولیه (غیر قابل استناد) کتاب‌های پایه دوازدهم

به اطلاع همکاران، صاحب‌نظران و دبیران گرامی می‌رساند نگاشت اولیه (غیر قابل استناد)  کتاب‌های پایه دوازدهم جهت آشنایی با این کتاب‌ها، در دسترس عموم قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است این نسخه‌ها نهایی نبوده و به دلیل احتمال تغییرات، به هیچ وجه قابل استناد نیستند.

برای مشاهده pdf کتابهای پایه دوازدهم به سایت دفتر تالیف به آدرس ذیل مراجعه کنید.
http://www.talif.sch.ir/index.php?cmodule=news&mode=view&news_id=3026