نیکنام حسین‌پور سرپرست موقت خانه کتاب شد

حسین‌پور پیش از این مشاور منابع و امور انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد بود