نیکنام حسین پور مدیر عامل موسسه خانه کتاب شد

نیکنام حسین پور با نظر موافق هیات امنای خانه کتاب به عنوان مدیرعامل موسسه خانه کتاب انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, با حکم محسن جوادی: رئیس هیات امنای خانه کتاب و اجماع اعضای هیات امنا, نیکنام حسین پور به عنوان مدیر عامل خانه کتاب انتخاب شد.

بر اساس این گزارش, نیکنام حسین پور چندی پیش در پی استعفای مجید غلامی جلیسه به عنوان سرپرست خانه کتاب انتخاب شد.

وی پیش از این عهده دار سمت مشاور منابع و امور انسانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.