هشتمین اردوی ملی جشنواره مهارت‌های تشکیلاتی دانش‌آموزان پیشتاز آغاز شد

هشتمین اردوی ملی جشنواره مهارت‌های تشکیلاتی دانش‌آموزان پیشتاز سازمان دانش‌‌آموزی در اردوگاه شهید باهنر تهران آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش هشتمین اردوی ملی جشنواره مهارت‌های تشکیلاتی دانش‌آموزان پیشتاز سازمان دانش‌آموزی امروز ۵‌شنبه ۱۱ مرداد در اردوگاه شهید باهنر تهران آغاز شد. علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، محمد روشنی قائم مقام سازمان دانش‌آموزی و معاونان سازمان در این افتتاحیه حضور دارند. دهمین اردوی ملی جشنواره مهارت‌های تشکیلاتی دانش‌آموزان پیشتاز سازمان دانش‌آموزی در دو بخش جداگانه دختران و پسران و برای هر اردو با حضور ۱۳۱۲ دانش‌آموز برگزار می‌شود. اردوی پسران ۱۱ تا ۱۴ مرداد و اردوی دختران ۲ تا ۵ شهریور برگزار خواهد شد. هر دو اردوی مهارت‌های تشکیلاتی دانش‌آموزان پیشتاز دختران و پسران در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار خواهد شد.