وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: کتابفروشی ها سرمایه کشور هستند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با پایان یافتن زمان طرح عیدانه کتاب در توئیتی نوشت: کتابفروشی ها سرمایه کشور هستند.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی در این توئیت نوشته است: با گذشت بیست و سه روز طرح عیدانه کتاب دیروز پایان یافت. از ٧٩٣ کتابفروشی در کشور پانصد و شصت و دو هزار و هشتصد و شصت و هشت کتاب به مبلغ  ١٢٧ میلیارد و ٨٣٣ میلیون و ۴٩٧ هزار و ٩۶٣ ریال خریداری شد. کتابفروشی ها سرمایه کشورند. طرح های عیدانه، تابستانه و پاییزانه خانه کتاب فرصت رونق افزایی این پاتوق های فرهنگی اند.