ویروسی به جان آموزش کشور

ویروسی به جان آموزش کشور

ویروسی به جان آموزش کشور

متن کتاب‌های آموزشی
= متن کتاب‌های تربیتی و عمومی
= متن مجلات و مقالات آموزشی
= آموزش‌های متنی و فیلمی‌ضمن خدمت دبیران
= اخبار و بخشنامه‌های وزارتخانه‌های مرتبط آموزش و پرورش، علوم، سنجش و …
= سوالات امتحان نهایی
= سوالات کنکورهای سراسری
= سوالات المپیادها و ورودی مدارس
= سوالات آزمون‌های آزمایشی
= آزمو‌های آنلاین
= آموزش زبان‌های مختلف انگلیسی، عربی، فرانسه، آلمانی، ترکی و …
= انواع دیکشنری انگلیسی، عربی، فرانسه، آلمانی، ترکی و …
= بازی‌های علمی
= آزمایشگاه مجازی فیلم و …
= کارگاه مجازی فیلم و …
= اطلاعات عمومی
و حتی نمایشگاه مجازی کتاب.
امیدواریم بخش آموزش کشور اعم از دولتی و خصوصی با در اختیار قرار دادن محتوای آموزشی مناسب بتوانند بحران آموزشی پیش آمده را سهل نمایند و این دوره تحصیلی را تکمیل و در صورت نیاز برای ادوار آتی برنامه‌ریزی‌هایی جدی و تکمیلی نمایند.
البته نباید فراموش کنیم که تاثیر منفی کرونا بر اقتصاد و به مراتب تاثیر بسیار مخرب آن بر اقتصاد نشر و کتاب، ناشران و اصحاب کتاب را
با معضل جدی مالی مواجه نموده و شاید بتوان
از مجازی‌سازی کتب آموزشی و سپس
عرضه آن‌ها در فضای مجازی این صنف را از تعطیلی نجات داد و صد البته نیازمند شدید حمایت‌های دولتی و دستگاه‌های متولی فرهنگ و آموزش می‌باشند.