پیش خرید زینک

اطلاعیه
قابل توجه اعضاء محترم

عزیزانی که طی مذاکرات و اطلاعیه قبلی نسبت به پیش خرید زینک اقدام کرده اند، زینک ها از چهارشنبه به انبار تعاونی لیتوگرافان رسیده و هر روز از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۶ می توانند با تماس و هماهنگی با شرکت تعاونی لیتوگرافان جهت دریافت تمام زینک های خود مراجعه نمایند.

تلفن ۰۲۱-۷۷۵۲۲۲۹۴