پیش نویس کتاب های پایه یازدهم

انجمن ناشران آموزشی:
اعضای ارجمند انجمن فرهنگی ناشران آموزشی کشور
با سلام و احترام
همان گونه که آگاهید، از سال گذشته و پس از برگزاری نخستین دیدارگاه کتاب، زمینه ارتباط و همدلی نزدیک تری میان ناشران آموزشی و وزارت آموزش و پرورش فراهم آمد تا جایی که امسال علاوه بر قرارگرفتن برخی از فایلهای کتاب های تازه تالیف بر سایت دفتر تالیف زودتر از سال گذشته، بنا بر این بود که دسترسی به سایت اعتبارسنجی وزارت خانه نیز برای ما فراهم شود و بساط رانت بازی هایی که نه درخور مولفان کتاب درسی است و نه هیچ ناشر واقعی، برچیده شود و همه در فضایی عاری از تبعیض، به تولید محصولات آموزشی درحد توان و مقدورات خود قادر شوند. شوربختانه در تحقق مورد دوم مداخلات و موانعی موقتی پیش آمده است که اعضای هیات مدیره هرروزه پیگیر آن هستند و مطمئنیم که دیر یا زود این موانع نیز برچیده خواهدشد و پیش نویس همه ی کتاب ها همزمان با سرگروه های هر ماده درسی در اختیار ناشران آموزشی نیز قرارخواهدگرفت تا در ارزیابی و ارتقای کتابها از توانمتدی های ناشران آموزشی بهره گرفته شود و بازار سیاه فایلهای کتابها نیز برچیده شود که در درازمدت به نفع همه ناشران است. پس از فراخوان هيات مديره و به اشتراك گذاشته شدن فايلهاي ناشران از طريق سايت انجمن، فایلهای بسیاری از كتابهاي دردست تاليف، بر روی سایت دفتر تاليف بارگذاری شده است كه بی شک همکاری و لطف جناب دکتر امانی , و سركار خانم كيا در این میان بسیار کارساز بوده است.

 

 

احكام 2

 

اقتصاد

 

تاريخ معاصر ايران رشته رياضى

 

انسان و محيط زيست همه‌ى رشته‌ها

 

تاريخ2

 

رياضى 2 رشته علوم تجربي

 

علوم و فنون ادبى 2

 

نگارش

 

كتاب كار انگليسي 2

 

رياضي و آمار 2

 

هندسه 2

 

زبان انگليسي

 

فلسفه

 

زيست 2

 

عربي و زبان قرآن 2

 

عربي و زبان قرآن رشته علوم انساني

 

فارسي 2

 

رياضي و آمار 2

 

حسابان 1

 

آمار و احتمال