«چهارمین پایتخت کتاب ایران»

مراسم پایانی معرفی «چهارمین پایتخت کتاب ایران» و ۱۰ روستای برگزیده جشنواره «روستاها و عشایر دوستدار کتاب» را با حضور شما برگزار می کنیم.
سه شنبه (۸ اسفند ماه) ساعت ١۴، تالار وحدت
منتظرتان هستیم.
روابط عمومی خانه کتاب