کارگروه انتخاب و خرید کتاب

❇️ناشرانی که نام آن‌ها در فهرست ارسالی به کارگروه انتخاب و خرید کتاب قرار ندارد، می‌توانند با مراجعه به غرفه این کارگروه نسبت به بهره‌مندی از تسهیلات خرید کتاب در نمایشگاه کتاب تهران بهره‌مند شوند

✅با توجه به این که برخی از ناشران خصوصی نسبت به ثبت نام و پرداخت وجه اجاره‌بهای غرفه خود اقدام کرده‌اند اما نام آن‌ها در فهرست ارسالی به کارگروه انتخاب و خرید کتاب قرار ندارد، این کارگروه به منظور بهره‎مندی این گروه از ناشران مهلتی را جهت معرفی مقررکرده است.
✅بر این اساس، این گروه از ناشران می‌توانند از روز دوشنبه ۹۷/۲/۱۷ تا روز چهارشنبه ۹۷/۲/۱۹ به عنوان آخرین مهلت به کارگروه انتخاب و خرید کتاب سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران مراجعه کنند.
✅ناشران مزبور می‌‌توانند با مراجعه به دفتر گروه انتخاب و خرید کتاب مستقر در طبقه فوقانی شبستان (ضلع شمالی، روبروی راهروی ۲۲-۲۱ ) از ساعت ۱۰:۳ تا ۱۳ و تحویل فیش پرداختی اجاره‌بها از این فرصت بهره‌مند شوند.