کسب رتبه برتر سازمان سنجش اموزش کشور در چهاردهمین دوره جشنواره ملی شهید رجایی

سازمان سنجش آموزش کشور در چهاردهمین دوره جشنواره ملی شهید رجایی بر مبنای ارزیابی عملکرد در ابعاد عمومی و اختصاصی توسط سازمان اداری و استخدامی، به عنوان دستگاه برتر در سال ۱۳۹۷ انتخاب وآقای دکتر خدایی معاون وزیر و رییس سازمان سنجش آموزش کشور با دریافت تندیس و لوح تقدیر از جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری مورد تقدیر قرار گرفتند .