کنترل بار ترافیکی نمایشگاه کتاب با کمک شهرداری تهران و پلیس راهور

حسین صفری، مدیر کمیته اجرایی و رفاهی نمایشگاه کتاب با اشاره به برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت:
?امسال نمایشگاه کتاب از ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه برگزار می شود و این در حالی است که در روز ۱۱ اردیبهشت نمایشگاه با حضور رئیس جمهور افتتاح شده و از روز دوازدهم درهای مصلی تهران به روی بازدیدکنندگان باز خواهد بود.
? برگزاری نمایشگاه کتاب بدون همراهی شهرداری تهران ممکن نیست.
?ایمنی این رخداد فرهنگی را سازمان های پیشگیری و مدیریت بحران و آتش نشانی شهرداری تهران تأمین می کنند که دیگر امور آن نیز بدون کمک شهرداری تهران پیگیری و قابل انجام نیست.
?موضوع ترافیک نمایشگاه هر ساله با کمک سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و  پلیس راهور کنترل می شود امسال نیز برای کاهش بار ترافیکی این محدوده برنامه ریزی شده است.
?امیدوارم امسال شاهد حضور پرشور مردم در نمایشگاه کتاب بین المللی کتاب تهران باشیم.