کنکور تا ۳ سال دیگر هم هست

شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم:
?کنکور تا ۳ سال دیگر حذف نخواهد شد.
?یکی از شروط حذف کنکور، برگزاری آزمون سراسری ازسوی آموزش و پرورش است.
?وزارت علوم از مدت زمان قانونی مشخص شده برای اجرای حذف کنکور جلوتر است.